Jak pokonać dolinę śmierci?

http://gazetalapska.pl/?p=1&id=397