Niepełnosprawny Polak w najtrudniejszym maratonie świata

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/113748#.U2uBGq1_tlx