Pokonał Dolinę Śmierci

http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/powiat-bialostocki/art/4900169,dariusz-strychalski-pokonal-doline-smierci,id,t.html