topless man in black shorts sitting on black and silver barbell

Fitness a astma – jak aktywność fizyczna wpływa na osoby z tą chorobą?

Wprowadzenie:
Astma jest przewlekłą chorobą, która wpływa na drogi oddechowe i powoduje problemy z oddychaniem. Osoby z astmą często obawiają się aktywności fizycznej ze względu na obawy przed wystąpieniem duszności i innych objawów. Jednak regularna aktywność fizyczna może wpływać korzystnie na osoby z astmą, poprawiając jakość życia, wzmacniając mięśnie oddechowe i zmniejszając ryzyko wystąpienia ataków.

 1. Jakie są korzyści z ćwiczeń dla osób z astmą?
 • Poprawa jakości życia: Regularna aktywność fizyczna może pomóc osobom z astmą w poprawie ogólnego samopoczucia i jakości życia. Ćwiczenia mogą przyczynić się do zwiększenia energii, wzmocnienia układu odpornościowego oraz poprawy nastroju i samopoczucia psychicznego.
 • Wzmacnianie mięśni oddechowych: Ćwiczenia fizyczne, zwłaszcza te skupione na wzmacnianiu mięśni brzucha i klatki piersiowej, mogą pomóc w wzmacnianiu mięśni oddechowych. Wzmocnienie tych mięśni może ułatwić oddychanie i zwiększyć tolerancję wysiłku.
 • Poprawa kondycji fizycznej: Regularna aktywność fizyczna może poprawić kondycję fizyczną i wydolność oddechową u osób z astmą. Intensywność i rodzaj aktywności powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości i zaleceń lekarza.
 1. Jakie ćwiczenia są odpowiednie dla osób z astmą?
 • Ćwiczenia o niskiej intensywności: Osoby z astmą powinny rozpoczynać od ćwiczeń o niskiej intensywności, takich jak spacery, jazda na rowerze czy pływanie. Ćwiczenia o niskim ryzyku wywołania duszności są preferowane dla osób z astmą.
 • Ćwiczenia wydolnościowe: Ćwiczenia wydolnościowe, takie jak bieganie lub jazda na rowerze, mogą być korzystne dla osób z astmą. Ważne jest jednak monitorowanie intensywności wysiłku i dostosowanie go do indywidualnych możliwości.
 • Ćwiczenia siłowe: Ćwiczenia siłowe, takie jak podnoszenie ciężarów czy praca na maszynach fitness, mogą wspomagać wzmacnianie mięśni oddechowych i poprawę wydolności. Ważne jest jednak korzystanie z odpowiednich technik oddychania podczas wykonywania tych ćwiczeń.
 1. Sposoby zapobiegania duszności podczas aktywności fizycznej:
 • Przyjmowanie leków: Osoby z astmą powinny regularnie przyjmować przepisane przez lekarza leki, które mogą pomóc w zapobieganiu duszności podczas aktywności fizycznej. Ważne jest również świadome stosowanie leków przed wysiłkiem.
 • Rozgrzewka: Przed rozpoczęciem aktywności fizycznej należy wykonać odpowiednią rozgrzewkę, która przygotuje organizm do wysiłku. Rozgrzewka może również pomóc w uniknięciu nagłego skurczu oskrzeli i wystąpieniu duszności.
 • Monitorowanie intensywności wysiłku: Osoby z astmą powinny monitorować swoją intensywność wysiłku podczas aktywności fizycznej. Dobrym wskaźnikiem może być tętno lub skala Borga (określanie subiektywnego obciążenia wysiłkiem).

Podsumowanie:
Choć astma może stanowić wyzwanie dla aktywności fizycznej, regularna i odpowiednio dostosowana aktywność fizyczna może przynieść wiele korzyści dla osób z tą chorobą. Osoby z astmą powinny konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem programu treningowego i dostosowywać intensywność wysiłku do swoich indywidualnych możliwości. Pamiętaj, że aktywność fizyczna powinna być przyjemnością i korzystna dla zdrowia, również dla osób z astmą.