O Fundacji

Pewnego dnia Darek postanowił, że chciałby wykorzystać swoją pasję, by móc pomagać innym. Tak zrodził się pomysł założenia fundacji. To było w styczniu 2014 roku, a już w czerwcu Fundacja Darka Strychalskiego “Zwycięzca” rozpoczęła działalność. Jej podstawowym celem jest wspieranie innych niepełnosprawnych sportowców, którzy nie mieli w życiu tyle szczęścia i wsparcia od rodziny i przyjaciół, co Darek.
________________________________________

Cele Fundacji Darka Strychalskiego “Zwycięzca”

1. Wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej, w szczególności biegania, wśród osób niepełnosprawnych.
2. Promowanie, wspieranie, udzielanie pomocy materialnej niepełnosprawnym sportowcom, w szczególności biegaczom oraz ich rodzinom.
3. Promocja wśród osób niepełnosprawnych prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, w szczególności biegania.
4. Włączanie społeczne osób niepełnosprawnych poprzez sport, w szczególności poprzez bieganie.
5. Integracja sportowców, w szczególności biegaczy, niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Sposoby realizacji

1. Finansowanie lub dofinansowywanie startów osób niepełnosprawnych w biegach i obozach w kraju i za granicą.
2. Finansowanie lub dofinansowywanie logistyki związanej ze startami niepełnosprawnych biegaczy w zawodach w kraju i za granicą.
3. Wspieranie – także materialne, podopiecznych fundacji, w szczególności poprzez stypendia, sprzęt, odżywki i fizjoterapię.
4. Działalność na rzecz całkowitego lub częściowego zwalniania niepełnosprawnych biegaczy z opłat startowych w zawodach biegowych.
5. Organizacja oraz finansowanie lub dofinansowywanie integracyjnych obozów biegowych.
6. Poszukiwanie sponsorów indywidualnych dla podopiecznych fundacji.

Władze Fundacji Darka Strychalskiego „Zwycięzca”

• Dariusz Artur Strychalski – Prezes Zarządu
• Łukasz Marek Strychalski – Wiceprezes Zarządu
________________________________________
KRS: 0000513353, Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 113-28-77-539, REGON: 147299568,
Numer konta: 26 1020 1156 0000 7502 0132 7527
Fundusz Założycielski 3000 PLN

O FUNDACJI

Pewnego dnia Darek postanowił, że chciałby wykorzystać swoją pasję, by móc pomagać innym. Tak zrodził się pomysł założenia fundacji. To było w styczniu 2014 roku, a już w czerwcu Fundacja Darka Strychalskiego “Zwycięzca” rozpoczęła działalność. Jej podstawowym celem jest wspieranie innych niepełnosprawnych sportowców, którzy nie mieli w życiu tyle szczęścia i wsparcia od rodziny i przyjaciół co Darek.

FACEBOOK

LikeBox

INFORMACJE

Polityka prywatności


O fundacji


Kontakt


Wsparcie


Darowizna

KONTAKT

Fundacja Darka Strychalskiego „Zwycięzca”

ul. Wąska 7
18-100 Łapy

Telefon

+48 536 738 123

Email

fundacja@zwyciezca.org.pl